Translate

ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ


Фондация "Ателие Пластелин" е сдружение от артисти, които реализират собствени артистични събития (изложби, пърформанси, уъркшопи, литературни четения, работни ателиета и театрални представления) от началото на 2008г. Отворени сме и към Вашите проекти, които търсят пространство за изява.
Свържете се с нас на atelie.plastelin@gmail.com или във Facebook или на +359 897 943 618; m.me/ateliePLASTELIN

"ОкО в кутия"

автобиография
линк към сайт




Снимки от откриването:






AMENUN PHILIP GENEVA

АУТОПСИЯ НА ЦВЕТА


Снимки от откриването:








Изложбата „Аутопсия на цвета”е дебют, включващ живопис, графика и стихосбирка на Аменун Филип Женева. Една дисекция на чувствеността, отразяваща се както през ярките цветове, така и през ахроматичната линия- конкретика на рисунъка, стихове и афоризми. Произведенията от последните две години родени от еклектичната мисъл на авторката, ще бъдат изложени в Ателие „Пластелин” на улица „Цар Симеон” 48, от 14 октомври 19:00 часа до 30 октомври 2009година.





“Усетът за Любов “е” като да зърнеш огромна поляна, обляна с цветя и пърхащи пеперуди,
огрени от сутрешните пролетни слънчеви лъчи.
Допирът с Любовта “е” като да тичаш по тази поляна и маргаритите да галят нозете ти!
Любов е тогава, когато успееш да бъдеш цвете на тази поляна и да милваш чуждите нозе!”
Аменун Филип Женева

http://amenungeneva.blogspot.com/

Репортаж от ателие ПЛАСТЕЛИН:


Евгения Сърбева



Откриване 8 0ктомври, край 11 октомври 2009







През 2008 г. защитих бакалавърска степен в НХА, специалност „Сценография” с ръководител проф. Светослав Кокалов. По настоящем работя като хоноруван сценограф, а също така и върху собствени проекти. Хартията е прекрасно изразно средство с много възможности за експериментиране. Средство, което ми позволява да се откъсвам, да прекарвам време със себе си. Интересите са ми свързани и с широкия спектър от дигитални арт форми. Работя по няколко проекта, засягащи проблема на наложилото се общуване в дигиталната среда. Езика и естетиката, историческата еволюция на текстовото общуването (Chat, e- mail, SMS) „


..няколко кадъра ..в година...”
..оценка, разказ..минало..бешело..савсем за малко...

„ChatMe ;)




..някак далеч...



Репортаж от ателие ПЛАСТЕЛИН: