Евгения СърбеваОткриване 8 0ктомври, край 11 октомври 2009През 2008 г. защитих бакалавърска степен в НХА, специалност „Сценография” с ръководител проф. Светослав Кокалов. По настоящем работя като хоноруван сценограф, а също така и върху собствени проекти. Хартията е прекрасно изразно средство с много възможности за експериментиране. Средство, което ми позволява да се откъсвам, да прекарвам време със себе си. Интересите са ми свързани и с широкия спектър от дигитални арт форми. Работя по няколко проекта, засягащи проблема на наложилото се общуване в дигиталната среда. Езика и естетиката, историческата еволюция на текстовото общуването (Chat, e- mail, SMS) „


..няколко кадъра ..в година...”
..оценка, разказ..минало..бешело..савсем за малко...

„ChatMe ;)
..някак далеч...Репортаж от ателие ПЛАСТЕЛИН:


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: