Безкрайният край

28 март, начало 20:00 часа
Развитието на науката в областта на клонирането и роботизирането както и неконтролираните експерименти в тази област води до пълното обезличаване на Земята...
Идентичността на личността изчезва...
И...единственият оцелял...

 
Резюме
Безкрайният край е част от трилогия късометражни филми, опитващи да обяснят причините за страданията на хората, живеещи на планетата Земя. Смята се, че науката, изучаваща Земните (глобалните) процеси и явления в природата е глобалистиката. Глобалистика произлиза от думата глобален т.е. сферичен, каквато е и формата на планетата Земя- кръгла. Кръгът е основната форма, изследвана във филма...Дали страданията на човек не са циклично състояние, въртящо се постоянно в безкрайността или е само миг във вечността...От сътворение... до раждане и... смърт...колелото на живота, движещо се от страданията на битието. Свършвайки те отново започват, за да структурират веригата от взаимодопълващи се колела, изграждащи основния механизъм на Вселената, в която всяка част е значима...Макрокосмосът е изграден от микрокосмически частици, които сами по себе си също са безкрайни...
За човека микрокосмосът е Земята,а макрокосмосът- небето- мистерия...но и микрокосмосът е толкова необятен, колкото и небето...
Филмът спада към трилогията, защото е изграден върху сюжетната нишка, на която са разположени и другите три части, а това са цифровите символи. Тези символи имат множество интерпретации, описващи философски, Библейски, исторически процеси и явления. Трите части – разкриват- минало, настояще и бъдеще...А цифровите символи са съответно 666...7777...88888

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: