Военновременни приказки

Събота, 13.01.23
от 14: 30 часа

Плакат на "Военновременни приказки"- пърформанс по авторски текст на Ованес Торосян и книгата "Арменски народни приказки" със съставител - Силва Налбантян-Хачерян и илюстратор Лусия Медзикян. С гост актрисата др-Ивет Лазарова-Торосян.Заповядайте на "Военновременни приказки"- пърформанс по авторски текст на Ованес Торосян и книгата

"Арменски народни приказки" със съставител - Силва Налбантян-Хачерян и илюстратор Лусия Медзикян. С гост актрисата др-Ивет Лазарова-Торосян.
Събитието се организира съвместно с Общоарменски Благотворителен Съюз ,, Парекордзаган" София
Домакин на събитието Ателие Пластелин
Местата са ограничени!
Запазете вашето място на имейл адрес ciaefoundation@gmail.com! Вход свободен!

The Strawberry Finns Коледен концерт

 Анджелика:

Плакат на "The Strawberry Finns" Коледен концерт

Овтарям Вратата. Аз съм тази, която държи скиптъра, разбърквам картите на Времето, целувам нощта, държа под езика си тайната на раждането. Скорецът ми е най-добър приятел. И разтапям всевечния сняг. Вълшебен Кос: Пея, от устата ми се носи древната песен на Вселената. Онази песен, която кара водата да тече, цветята да разцъфват, слънцето да се усмихва. Под крилото ми тупти сърцето на света. Доближи се, страннико, и послушай песента ми, но не забравяй, заслушаш ли се твърде дълго, ще се вкамениш. Добрият Язовец Мален: Нима тук, насред игликите, теменужките и минзухарите е имало някога лято? Нима някога слънчевите лъчи са се надпреварвали едни с други, докато всичко не се окъпе в бяло? Ето защо нося със себе си обещанието за пролет. Разгърни го, помириши го, разроши го. Ще бъде. Древният Шаман: Оттук до онова, което наричаме край, но е всъщност началото на Галактиката, сред хладни блещукащи съзвездия, черни дупки, комети, планети, метеорити, ние дишаме, ние пулсираме в ритъма на Едно. Но Едно е и много. И Едно е всичко и всичко е едно. Ние сме The Strawberry Finns. Ние правим музикална импровизация. Или импровизацията прави нас. Ела да ни чуеш. 22 Декември 20:30 Ателие Пластелин Ул. Цар Симеон 48 Вход: 15 лв.

"Как да не бъдеш себе си/How not to be yourself", пърформанс

 Бразилска вечер на "Радар София" в Ателие "Пластелин"

Плакат на "Как да не бъдеш себе си/How not to be yourself", пърформанс


(for English scroll down)
Саунд дизайнерът Фредерико Сантяго и актрисата Джулия Портес пристигат у нас от Бразилия, за да разработят кратък пърформанс в Ателие Пластелин, който ще бъде представен официално на 21 декември от 19.30 ч.
Ще последва разговор с тях, а след това заповядайте на по чаша тропически коктейл с кашаса и бразилска музика.
Двамата творци са победители в програмата Take Care на арт резиденция “Радар София” - платформата, осигурила резиденции на повече от 20 световни артисти в столицата ни за последните 5 години, помагайки за интеркултурния обмен в областта на театъра и драматургията. Събитието в Ателие Пластелин ще бъде и част от честванията по случай 5-годишнината на “Радар София”.
Фредерико Сантяго и Джулия Портес са мултидисциплинарни артисти, чиято самостоятелна и съвместна работа изследва границите между пърформанс, класическа драматургия, звук и видео изкуство. Тяхното творчество разглежда теми като имиграция, деколониалност, културно присвояване, езикови бариери, норми на поведение, властови отношения между половете и чувството за не-принадлежност.
В проекта за звук и тяло, както го наричат, двамата ще разкажат човешка история на перформативен език, в която ще провокират зрителя да се замисли какво трябва да жертваш, за да преминеш една граница? Какви са границите на чувствителност към тревогите и към границите на другите?
“Как да не бъдеш себе си”
или
Какво бихте взели в чантата си, ако трябва да си тръгнете?
„Как да не бъдеш себе си“ се състои от две фигури, от двете страни на интервю за виза. От едната страна има южноамериканска имигрантка, която се опитва да получи виза, а от другата страна служител, който отговаря за оценката на нейните документи и поведение. Чрез тази среща представлението разглежда въпроси като деколониалност, културни стереотипи и властови отношения във и между половете.
Фредерико Сантяго е бразилски звуков артист, саундтрак композитор и музикален продуцент. Магистър по музикална композиция от Федералния университет на щата Рио де Жанейро, той изследва творческия потенциал на звуковата пространственост в електроакустичната музика, създава и албум с акустични композиции. Работи като саунд дизайнер и саундтрак композитор за аудио постпродукции за кино, телевизия и реклама. Участвал е в игрални филми, сериали и телевизионни програми. Освен това е работил като инструменталист и музикален продуцент за артисти от бразилската музикална сцена като Estômago, Nitú, Alan Bernardes, Coconomã, Tuny и Lukash.
Джулия Портес е актриса, драматург и сценарист. Тя има бакалавърска степен по сценични изкуства и е публикувала първия си роман „The Sky in the Middle of the Face“ (издател на NAU), издаден в Рио де Жанейро, Сао Пауло и Берлин. Тя е част от Creation Collective на Brecha, където развива филма „Ние вече не сме сладки" и спектакъла „Това се отнася за теб". Тя се изявява на различни сцени, включително FLUL - университет в Лисабон - и театралния фестивал в Рио, където печели наградите за най-добра актриса и най-добър текст. Тя е номинирана за най-добра поддържаща актриса на Международния филмов фестивал на киното в Ница с късометражния филм S.I.N.A.I.S. Като актриса и драматург участва и в пиесите „Това нещо, което не знаем какво е, но подозираме“ и „Щастливи мъртви“ ". Създава сценарий за сериал на Netflix в сътрудничество с Даниел Фильо. Джулия Портес води семинари и курсове по творческо писане.

(offnews.bg/kultura) статия за събитието
---
Sound designer Frederico Santiago and actress Julia Portes are coming to our country from Brazil to develop a short performance at Atelier Plastelin, which will be officially presented on 21 December at 7.30 pm.
A talk with them will follow, and afterwards please come and enjoy a tropical cocktail with cachaça and Brazilian music.
The two artists are winners of Radar Sofia's "Take Care" residency programme, the platform that has provided residencies for more than 20 international artists in our capital city over the past 5 years, helping to foster intercultural exchange in theatre and dramaturgy. The event at Atelier Plastelin will also be part of Radar Sofia's 5th anniversary celebrations.
Frederico Santiago and Julia Portes are multidisciplinary artists whose solo and collaborative work explores the boundaries between performance, classical dramaturgy, sound and video art. Their work explores themes such as immigration, decoloniality, cultural appropriation, language barriers, norms of behaviour, gender power relations and the feeling of non-belonging.
In the sound and body project, as they call it, the two will tell a human story in performative language, in which they will provoke the viewer to think about what do you have to sacrifice to cross a border? What are the limits of sensitivity to the concerns and boundaries of others?
What would you take in your bag if you had to leave?
"How to not be yourself" consists of two performers staging a visa meeting. On one side there’s a South American immigrant woman who is trying to get a visa and, on the other side, an officer who is in charge of evaluating her documents and behavior. Through this encounter, the performance address issues such as decoloniality, cultural stereotyping and power relations between genders.
Frederico Santiago is a Brazilian sound artist, soundtrack composer and music producer. With a Masters degree in Music Composition from the Federal University of the State of Rio de Janeiro, he explores the creative potential of sonic spatiality in electroacoustic music, and has created an album of acoustic compositions. He works as a sound designer and soundtrack composer for audio post-productions for film, television and advertising. He has participated in feature films, series and television programs. He has also worked as an instrumentalist and music producer for artists from the Brazilian music scene such as Estômago, Nitú, Alan Bernardes, Coconomã, Tuny and Lukash.
Julia Portes is an actress, playwright and screenwriter. She has a BA in Performing Arts and has published her first novel, The Sky in the Middle of the Face (NAU Publishing), published in Rio de Janeiro, São Paulo and Berlin. She is part of Brecha's Creation Collective, where she developed the film "We're Not Sweet Anymore" and the show "It's About You". She has performed on various stages, including FLUL - University of Lisbon - and the Rio Theatre Festival, where she won the awards for Best Actress and Best Text. She was nominated for Best Supporting Actress at the Nice International Film Festival with the short film S.I.N.A.I.S. As an actress and playwright, she has also starred in the plays "That Thing We Don't Know What It Is But Suspect" and "Happy Dead". She is creating a script for a Netflix series in collaboration with Daniel Filho. Julia Portes teaches creative writing workshops and courses.
The project is supported by the @National Culture Fund of Bulgaria and the Programme for the Recovery and Development of Private Cultural Organisations 2022-2023.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на @Национален фонд “Култура” и Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022-2023 г.
Вижте по-малко

Състояние

 изложба на Янко Велков- Янец

Плакат на изложбата на Янко Велков- Янец


18-22.12.2023


Художникът,

Янко Велков работи в областта на живописта и графиката от 25 години. Неговите произведения са изпълнени с онази особена експресивна  вътрешна енергия поддържаща душата в будно състояние  Същевременно, живописните фигури се открояват с една овладяна нежност и остават тръпнещо недовършени в своята цялост. Сякаш копнежа за живот е вплетен в контрастните цветови решения взимани от художника със звучене на импулс получен от дълбините на търсещото му съзнание. Всички тези картини, неумолимо сякаш жадуват да поемат своя път. Да бъдат споделен мост между зрителите и нежната чувствителност на автора. И все пак независимо от безкомпромисното навлизане на собствената електронна медия е почти задължително живото присъствие сред този нежен и същевременно експресивен свят на художника Янко Велков. Пожелавам на всички щастливи консуматори на изкуството незабравимо преживяване с творчеството на този загадъчен и по своему мистичен художник. Приятно гледане

От Янец де Гомейро

/куратор и критик/


Откриването е на 18 декември от 19 часа в Ателие Пластелин

"Richard III" by Shakespeare in English


 

/For English summary scroll below/

16 и 17.12.2023

Начало: 19:00 часа

Двама фалирали търговци на автоаксесоари представят своята версия на историята за кървавия крал Ричард - една от най-поставяните в Шекспировия канон. Представлението е на английски. /Елате, дори да не се смятате за англоговорещи! Даваме обяснения в хода на играта :)/
Копродукция на Субтеатър и Ателие Пластелин.
С участието на Мартин Ноев и Я.К. Йондин.
снимки @Ivan Donchev
Билети 15 (учащи) и 20 лева.
Начало 19.00
Местата са ограничени - моля, резервирайте на 0899895521/0877041858
Спектакълът е подкрепен от Столична програма "Култура".
Atelie Plastellin has the pleasure of inviting you to Subtheatre's version of "Richard III" by Shakespeare. The performance is in English and is produced with the financial support of the Program "Culture"of Sofia Municipality, 2018.
You will have the chance to see the story of the ruthless Richard, Duke of Gloucester who eliminates all his rivals to become king. The play is performed by two individuals who normally sell motor oil and car accessories, and whose business went bust a while ago ousted by the merciless competition. They decided to learn from their mistakes and enrolled in a marketing management course, where their mentors advised them to be more aggressive and eventually put them in a role game with villain characters from literature. This is how they came to know Richard...
The motor oil retailers will present their new marketing strategy using the play by Shakespeare as a guide, Richard as a mentor, and lots of empty plastic motor oil bottles as puppets to stand for more than 20 characters in the play!
With @Martin Noev and @Yavor Kostov-Yondin
photo @Ivan Donchev
We start at 7.00 pm.
Tickets on entrance. Price 15 & 20 leva.
Book on 0899 895521 /0877041858 /number of seats 20!/

Imagination Dead Imagine /performance in English/ By Samuel Beckett

13.11.2023


Imagination Dead Imagine /performance in English/
By Samuel Beckett
No trace anywhere of life, you say, pah, no difficulty there, imagination not dead yet, yes, dead, good, imagination dead imagine."
An enigmatic 1000-word story written by Beckett in the 1960s and “distilled” by him over years into a taut, haunting monologue. In this rarely seen work, author and character, black and white, hot and cold, man and woman—endless and infinitely small—oppose each other and mingle in a both despairing and elevating vision.
Actor and translator: Yavor Kostov
Director: Yanko Velkov-Yanetz
Stage designer: Sonya Despotova

Шепотите на миналото – Българските легенди и приказки

Изложба на Далиани Георгиева

 „Шепотите на миналото – Българските легенди и приказки “ представя графики и рисунки, вдъхновени от любими сюжети. Те улавят същността на тези вечни истории и ги представят през призмата на моето преживяване, внасят нов живот в познатите персонажи. Елате да се потопим сред приказни образи и да споделим пътуването, по което те ще ни водят.

24- 30 октомври
✨ За приказките като вдъхновение ✨

Приказките често са пренебрегвани като “истории за деца”. Всъщност, те заемат сложно място в тъканта на нашата колективна психика. Те не са просто развлекателни истории, а поучителни предания, изпълнени с безсмъртни архетипи и универсален символизъм. В свят, вторачен в прогреса, технологията и модерното, приказките все още са онези ценни нишки, които се вплитат между поколенията и ни свързват отвъд промените на всяко време. Фолклорните приказки сплотяват общността и насищат колективната памет със символи и мъдрост. Те събират в себе си характерни персонажи в сюжети, разказани по начин, който най-подходящо предава значимите послания на всяка култура.
Легендите и приказките се превръщат в шепотите на миналото, ехтящи във фунията на времето, за да ни напомнят за корените ни. Те ни дават представа за и ни предават вярванията, ценностите и мечтите на нашите предци. Те създават мост между миналото и настоящето. Като техни познавачи ние можем да ги предаваме на свой ред и да участваме в изграждането на приказния мост към бъдещето.

🔮 За автора 🔮

Аз съм художник, родена и израснала в Будапеща, Унгария. През последните 10 години живея в София, градът на моите родители. Завърших специалност “Графика”, а по-късно и “Сценография за куклен театър”, в Национална Художествена Академия. Освен художник, съм и силно увлечена по приказките. В тях намерих път да се почувствам едно със своите корени, а това чувство се превърна във вдъхновение- двигател за настоящата ми първа изложба. Вълнувам се! 🙂

🎨 За изложбата 🎨

Целта ми като автор е да разкрия красотата и нежността, които се крият в света на българските фолклорни приказки. Тези истории са отражение на вечните човешки въпроси и отговори, обхващайки целия спектър от емоции - от любов и храброст до противоречия, страдания и триумф. Сред любимите ми приказки, включени в образите от изложбата са: „Вампирова булка“, „Змейова невеста“, „Слънце и Луна“, „Сънят на царския син“ и др. Персонажите, които най-ярко оживяват въображението ми са тези на самодивите, таласъмите, горските същества. Графичните техники са моето любимо изразно средство – подсилват контрастите, които са характерни за приказните сюжети. Картините ми имат за цел да вдъхнат нов живот на избраните приказки и да Ви подбудят да откриете по свой начин отново тяхната значимост в нашето настояще.

🎉 Изложбата ще се състои от 24.10 до 30.10.2023 🎉
🗓 Дата на откриване: 24.10. 2023
🕒 Час на откриване: 19:00 ч.
🏛 Място: Ателие Пластелин
Присъединете се към нас в уюта на Ателие “Пластелин”, за да отпразнуваме историите, които са ни формирали. Надявам се, че ще почувствате приказките не като вече отминали повествования, а като живи истории, които продължават да обогатяват живота ни и ни напътстват към бъдещето.

Запазете си датата и поканете приятели. С отворено сърце очаквам да се видим на изложбата ми „Шепотите на миналото – Българските легенди и приказки”.
За повече информация и актуализации, моля, следете страницата със събитието.
Проектът се осъществява с подкрепата на Национален Фонд „Култура“.