РИТУАЛ Самостоятелна изложба на Мартин Пенев
РИТУАЛ
Самостоятелна изложба на Мартин Пенев
19.06 – 28.06.2017
Откриване – 18.06 (неделя), 19:00ч

В новия си проект, Мартин Пенев води зрителя в структурите на личността. Изложбеното пространство е изпълнено с обекти, чиито смисли принадлежат на пространството между егото и Аз-а. Мартин Пенев влиза в това пространство „между“, като представя ситуация на криза, аномалия, зависимост, страх от смъртта. В това „влизане навътре“ към познаването на проблемите и проблемите на познаването всеки предмет или реакция има ритуален характер. Дали обаче обичайното повтаряемо действие е средство срещу кризата или просто я затвърждава?

РИТУАЛ - от латински ritus "религиозен обред или церемония, обичай, установена практика," вероятно от прото-индоевропейския корен *re(i)- "да броиш, число" (източник и на гръцкото  arithmos "число“).

Мартин Пенев е роден през 1985 г. През 2009 г. получава магистърска степен по специалност „Теология” в СУ "Св. Климент Охридски", а през 2012 г. получава магистърска степен по специалност „Дигитални изкуства” в Национална художествена академия. От 2010 г. участва с групови и самостоятелни проекти в редица фестивали и събития в България и чужбина, сред които са международният фестивал за дигитални изкуства „DA Fest“ 2011, международният театрален фестивал “Варненско лято” 2012, “АСТ Фестивал за свободен театър” 2012, “Sofia Dance Week” 2013 и "One Dance Week" 2014, “Антистатик” 2014, международният фестивал за съвременни изпълнителски изкуства "Off Europa" 2014", Лайпциг и Дрезден, Танц фест", Скопие 2015, международният фестивал на пърформанса "Sofia Underground" 2016. От 2012 до 2015 е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към Съюза на артистите в България. През 2016 открива своята първа самостоятелна изложба „Експлоатиране на изтрития образ“ в галерия „Васка Емануилова“, филиал на СГХГ, последвана през 2017 от изложбата „Апетит“ в „Æther, София. Има интереси в областта на медийните изкуства, интерактивния дизайн, инсталацията и пърформанса.

***


Atelie Plastelin presents:

RITUAL
A solo exhibition by Martin Penev
19.06 – 28.06.2017
Opening – 18.06 (Sunday), 19:00h

In his new project Martin Penev is taking the viewer in the structures of personality. The exhibition space is filled with objects whose meanings belong to the space between the ego and the Self. Martin Penev enters this space "between", presenting a situation of crisis, anomaly, dependence, fear of death. In this "coming inside" to knowing the problems and the problems of knowing each object or reaction has a ritual character. But is the usual repetitive action a tool against the crisis or is just reinforcing it?

RITUAL - from Latin ritus "religious observance or ceremony, custom, usage," perhaps from PIE root *re(i)- "to count, number" (source also of Greek arithmos "number").

Martin Penev (b. 1985) is a Sofia based visual artist. In 2009 he earned a master's degree in Theology at St. Kliment Ohridski Sofia University and in 2012 a master's degree in Digital Arts at the National Academy of Art, Sofia. From 2010 he has been participating in group and individual projects in a number of festivals and events in Bulgaria and abroad, including the International Digital Arts Festival DA Fest 2011, the International Theatre Festival Varna Summer 2012, ACT Independent Theater Festival 2012, Sofia Dance Week 2013 and One Dance Week 2014, Antistatic 2014, the International Festival of Contemporary Performing Arts Off Europa 2014, Leipzig and Dresden Dance Fest, Skopje 2015, the International Performance Art Festival Sofia Underground 2016. From 2012 to 2015 he was a member of the Contemporary Performing Arts Guild at the Union of Bulgarian Actors. In 2016 he opened his first solo exhibition "Exploiting the Erased Image" at "Vaska Emanouilova" Gallery, branch of Sofia City Art Gallery, followed in 2017 by the exhibition “Appetite” at Æther, Sofia. He has interests in the media arts, interactive design, installation and performance.

More info at:
Atelie Plastelin, “Tsar Simeon” str. 48, Sofia

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение: